รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี

  • Version 1.0.0
  • Download 23
  • File Size 3.39 MB
  • File Count 1
  • Create Date 10 ตุลาคม 2562
  • Last Updated 29 ตุลาคม 2019

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี