ติดต่อเรา

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
260 หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านจั่น
อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042 292 041-2
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน >> กด <<
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ udon@sueksa.go.th