ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกวดราคาเช่าค่าเช่ารถตู้

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้) รายการผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคลิก