สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๘ ม.ค.-๖ ก.พ.๖๑ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็ปไซต์ http://www.cifs.moj.go.th