สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่งดังนี้

๑. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๒. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๓. วิศวกรปฏิบัติการ

๔. นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

๕. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๓ พ.ย.-๑๕ ธ.ค. ๖๐ สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็ปไซต์ http://energy.thaijobjob.com