สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กสทช.

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครผู้สมควรเป็นกรรมการ กสทช. โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๔ ม.ค. ๖๑ ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ ถ.ประชาชื่น เขตบางซื่อ กทม. ดูรายละเอียดทางเว็ปไซต์ http://www.senate.go.th