สถาบันวิทยาลัยชุมชนสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิฯ

สถาบันวิทยาลัยชุมชนประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.-26 ธ.ค. 60 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็ปไซต์สถาบันวิทยาลัยชุมชน http://www.bcca.go.th