กรมประมง รับสมัครสอบเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ๕๐ อัตรา

กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ๕๐ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พ.ย.-๗ ธ.ค. ๖๐ ดูรายละเอียดที่ http://www.fisheries.go.th และ http://www.job.fisheries.go.th