สป.ศธ.รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ระหว่างวันที่ ๒๗ พ.ย.-๑ ธ.ค. ๖๐ ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.moe.go.th  หัวข้อ”ประกาศ” และที่ http://opssueksa.go.th หัวข้อ “หนังสือเวียน”