การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปภ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.pwa.co.th