สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สรรหาผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ด้วยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องการมหาชน) มีความประสงค์สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๖ พ.ย.-๗ ธ.ค. ๖๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็ปไซต์  http://www.tpqi.go.th