สถิติรับสมัครครูผู้ช่วย เหตุพิเศษ

สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือดบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุุคลากรทางการศึึกษา ตำแหน่งครูผูู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี