ฉบับที่ 70/63 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี