การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5 เพิ่มเติม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี แจ้งกำหนดการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5 (เพิ่มเติม) ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา เรียกบรรจุในลำดับที่ 14
2. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา เรียกบรรจุในลำดับที่ 47 – 48
3. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา เรียกบรรจุในลำดับที่ 47
4. กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา เรียกบรรจุในลำดับที่ 65 – 67
การแต่งกาย ให้ผู้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ฯ แต่งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี คอพับ แขนยาว
หมายเหตุ นำส่งหนังสือเรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคล ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563