การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี แจ้งกำหนดการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5 ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
การแต่งกาย ให้ผู้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ฯ แต่งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี คอพับ แขนยาว
หมายเหตุ  ได้นำส่งหนังสือเรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้พร้อมข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่เป็นตำแหน่งว่างทางไปรษณีย์ถึงผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลแล้ว