การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จํานวน 16 อัตรา

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ในการประชุม ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตําแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 จํานวน 16 อัตรา โดยกำหนดให้ไปรายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี แยกตามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 14 อัตรา (ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 111-124)
2. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2 อัตรา (ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 4-5)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายวินัย ชัยสุริยงค์ โทร. 08-6640-0601