ศธจ.ขอนแก่น ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จาก กศจ.อุดรธานี เพื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น) ในบัญชี กศจ.ขอนแก่น

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เพื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดตามแบบแสดงความจำนงที่แนบ) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มีหนังสือสอบถามความสมัครใจเพื่อรับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครใจ หรือไม่สมัครใจ ส่งแบบแสดงความจำนงไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชลาลัย ถนาวรณ์ โทร. 089 279 0242