ประชาสัมพันธ์การพิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ม.ขอนแก่น ประจำคณะศึกษาศาสตร์

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น จะดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ม.ขอนแก่น ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าคณะฯ ที่มีประวัติและผลงานโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม