ศธจ.สงขลา ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จาก กศจ.อุดรธานี เพื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาเอกทัศนศิลป์) ในบัญชี กศจ.สงขลา

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เพื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดตามแบบแสดงความจำนงที่แนบ) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มีหนังสือสอบถามความสมัครใจเพื่อรับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครใจ หรือไม่สมัครใจ ส่งแบบแสดงความจำนงไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชลาลัย ถนาวรณ์ 089 279 0242