ศธจ.อุดรธานี ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 2/2562 

ศธจ.อุดรธานี ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 2/2562