ศธจ.อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เตรียมความพร้อมจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศธจ.อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เตรียมความพร้อมจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 8 ก.พ.63 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี