การสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ประกาศ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)