กศจ.หนองคาย ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ กศจ.อุดรธานี จำนวน 3 อัตรา

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ฯ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี จำนวน 3 อัตรา

ปรากฏว่ามีผู้สมัครใจไปขึ้นบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ดังนี้

กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน       ลำดับที่ 21 (นางสาวณัฐพร มุสิกะชาติ)

กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 89 (นายภควัชร รัศเสียร)

กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกบรรณารักษ์  ลำดับที่ 5 (นางพรนัชชา โรมเมือง)

รายละเอียดการประกาศขึ้นบัญชีและการเรียกบรรจุและแต่งตั้ง ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ 042423374