การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยให้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามประกาศดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ หอประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี