ศธจ.บึงกาฬ/ศธจ.หนองคาย ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จาก กศจ.อุดรธานี เพื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี กศจ.บึงกาฬ/กศจ.หนองคาย

ด้วย ศธจ.บึงกาฬ ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จาก กศจ.อุดรธานี เพื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชี กศจ.บึงกาฬ ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา และ ศธจ.หนองคาย ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จาก กศจ.อุดรธานี เพื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชี กศจ.บึงกาฬ ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดตามแบบแสดงความจำนงที่แนบ) และ ศธจ.อุดรธานี มีหนังสือสอบถามความสมัครใจเพื่อรับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.บึงกาฬ/กศจ.หนองคาย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้
กลุ่มวิชาฯ ดนตรีสากล สอบถามในลำดับที่ 15 – 16
กลุ่มวิชาฯ ภาษาจีน สอบถามในลำดับที่ 19 – 26
กลุ่มวิชาฯ บรรณารักษ์ สอบถามในลำดับที่ 4 – 12
กลุ่มวิชาฯ คณิตศาสตร์ สอบถามในลำดับที่ 77-82/84-87/89-103
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครใจ หรือไม่สมัครใจ ส่งแบบแสดงความจำนงไปยัง สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2562
รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชลาลัย ถนาวรณ์ 089 279 0242