ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2562 (ทันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เปิดรับสมัครถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครสอบฯทางเว็ปไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th