ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสื่อความรู้ต้นแบบการเลือกตั้งท้องถิ่น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้จัดทำสื่อความรู้ต้นแบบการเฃือกตั้งท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อที่ www.ect.go.th