ประกาศราคากลาง จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์

โครงการ UD New Generation ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมที่ 2)