คู่มือเกี่ยวกับความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี