ม.รภ.อุดรธานี เปิดหลักสูตร ป.บัณฑิต ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 ภาคพิเศษ จำนวน 180 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่่ 30 ก.ค.-22 ส.ค. 62 ค่าสมัคร 300 บ. ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดที่ www.udru.ac.th