ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆในงาน Fruits & Vegetables ESAN Fair 2019

สนง.พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้ชื่องาน Fruits & Vegetables ESAN Fair 2019 ระหว่างวันที่ 26-30 ก.ค.62 ณ ตลาดกลางผักและผลไม้(ตลาดอุดรเมืองทอง) อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อสนับสนุนพัฒนาศูนย์รวมและกระจายสินค้าเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าระดับภูมิภาค