การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 11

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กำหนดเปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย(พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 6 พ.ย.62-10 ม.ค.63 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 ส.ค.62  สอบสัมภาษณ์วันที่ 2-6 ก.ย.62 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดที่ www.ispthai.ac.th