สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 จํานวน 42 อัตรา