ประกาศ ผลการประกวดโครงงานระดับภาค ครั้งที่ 17 / 2562 ระดับจังหวัด

ด้วยมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 17/2562 เพื่อชิงรางวัล และโล่เกียรติยศจากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา