รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการ ฯ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1-4 และ สพม.20