รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ