โครงการอบรมครูผู้สอน Robot

สมาคมดิจิทัลเวิลด์ จัดอบรมโครงการอบรมครูผู้สอน Robot วิชาวิทยาการคำนวณ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ รร.อุดรธานีพิทยาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี

ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก