ศธจ.อุดรธานี ดําเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 เรียกแทนสละสิทธิ์ จํานวน 6 อัตรา

ศธจ.อุดรธานี ดําเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 เรียกแทนสละสิทธิ์ จํานวน 6 อัตรา