ขอเชิญร่วมประกวดรางวัลงานวันออมแห่งชาติ

กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) กำหนดจัดงานวันออมแห่งชาติ ในวันพฤหัสที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยจัดให้มีการประกวดรางวัลผลงานส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ซึ่งแบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. ประเภทรางวัลเกียรติยศ
  2. ประเภทรางวัลผลงานส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม

รายละเอียดหลักเกณฑ์กา่รประกวด  http://gg.gg/duqre   ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562