ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดอุดรธานี เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง และบริเวณศาลากลางงจังหวัดอุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 4-31 พ.ค.62 เวลา 08.30-16.30 น.