สมาคมดิจิทัลเวิลด์ จัดโครงการอบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ วิชาวิทยาการคำนวณ