ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์ขอคืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์ขอคืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

http://www.ksp.or.th/service/pv.php

****ผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคือผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนฯ ช่วงวันที่ 4 ม.ค.48 – 10 มี.ค. 48 เท่านั้น