ประกาศผู้ชนะประกวดราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)