ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)