ป.ป.ช.จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช.จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น โดยมีเนื้อหาส่งเสริมแนวคิด “คนไทยตื่นรู้สู้โกง” อ่านรายละเอียดการประกวดที่เว็ปไซต์ www.nacc.go.th