โครงการช้างเผือก รับทุนการศึกษาถึงปริญญาตรี รุ่นที่ ๑๑

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ให้ทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ สามเณร ระดับ ม.๑-๖ จนถึงระดับอุมดมศึกษา โดยผู้รับทุนต้องบรรพชาเป็นสามเณร รับตั้งแต่ ม.๑ และ ม.๔ เกรดเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๒ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เฟสบุ๊ค โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม