โครงการช้างเผือก รับทุนการศึกษาถึงปริญญาตรี รุ่นที่ ๑๑