ราคากลางครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดดังไฟล์แนบ