แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารที่แนบนี้

Icon

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 282.14 KB 20 downloads

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง...