สำนักงาน ก.พ. เปิดอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลายวิชา