ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโลโก้ คำขวัญ และเพลง ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๙

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ คำขวัญ และเพลง ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ โดยส่งผลงานภายในวันที่ ๓ ม.ค.๖๒ รายละเอียดคลิก