ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโลโก้ คำขวัญ และเพลง ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๙